Szacuje się, że na świecie blisko 25 milinów osób zmaga się z demencją – najczęstszą jej postacią jest choroba Alzheimera. To jednak nie jedyny problem zdrowotny z którym zmagają się osoby z otępieniem typu alzheimerowskiego.

Spis treści:

  1. Choroby krążenia u chorych na chorobę Alzheimera
  2. Podejście holistyczne
  3. Podwyższony poziom cholesterolu u osób z chorobą Alzheimera
  4. Co robić gdy poziom cholesterolu jest za wysoki?

Choroby krążenia u chorych na chorobę Alzheimera

Choroby układu krążenia są jednymi z najczęściej występujących schorzeń człowieka. Pod tym pojęciem kryje się wiele różnych jednostek chorobowych: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zbyt wysoki poziom cholesterolu (hipercholesterolemia), choroba wieńcowa czy zaburzenia rytmu serca (arytmie).

Choroby układu krążenia są również częstym problemem u osób zmagających się z chorobą Alzheimera. Połączenie tych dwóch chorób może w znaczący sposób utrudniać codzienne funkcjonowanie. Część nieprawidłowości ze strony układu krążenia przebiega bezobjawowo – nie zawsze są stwierdzane „za życia”, a bardzo często dopiero pośmiertnie. Z tego powodu osoby sprawujące opiekę nad chorymi z chorobą Alzheimera powinny działać wielokierunkowo.

Podejście holistyczne

W medycynie nazywamy to działaniem holistycznym, czyli spoglądającym na człowieka całościowo. Opiekunowie często skupiają się na tym, aby zapewnić swojemu podopiecznemu najlepszą terapię w zakresie choroby Alzheimera – pamiętajmy jednak o innych schorzeniach, ich leczeniu, a także zapobieganiu.

Konieczne jest okresowe monitorowanie stanu zdrowia – warto tę kwestię poruszyć podczas wizyty u lekarza prowadzącego (na przykład neurologa) lub u lekarza rodzinnego. Niektóre z badań można wykonać w domu, bez konieczności wizyty w szpitalu. Dotyczy to na przykład diagnostyki laboratoryjnej krwi, dzięki której możliwe jest określenie poziomu cholesterolu w organizmie człowieka. Pobranie krwi w domu przez pielęgniarkę zmniejsza stres chorego i sprawia, że czuje się komfortowo i bezpiecznie. Ocena pracy serca możliwa jest dzięki badaniu EKG, które najczęściej wykonuje się w przychodni rejonowej.

Podwyższony poziom cholesterolu u osób z chorobą Alzheimera

Przeprowadzono analizy naukowe które wskazują, że istnieje pewna predyspozycja genetyczna do współwystępowania choroby Alzheimera i podwyższonego poziomu cholesterolu. Warto wspomnieć, że wnioski te pojawiły się na skutek badania materiału genetycznego pochodzącego od półtora miliona osób zmagających się z chorobą Alzheimera, co czyni to badanie jednym z największych u osób z tym schorzeniem. Pacjent z chorobą Alzheimera powinien być regularnie badany pod kątem poziomu cholesterolu.

Wysoki poziom cholesterolu zwiększa ryzyko miażdżycy, a ta z kolei może być przyczyną choroby wieńcowej serca, a w konsekwencji może doprowadzić nawet do śmierci. Badania okresowe pozwalają na ewentualne podjęcie odpowiednich działań, zanim będzie za późno.

Co robić gdy poziom cholesterolu jest za wysoki?

W przypadku utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu (tym samym – zapobieganie hipercholesterolemii) we krwi bardzo duże znacznie ma odpowiednia dieta. Warto jednak wspomnieć, że to nie jedyny sposób na walkę z niechcianą miażdżycą. Duże znaczenie mają także witaminy o właściwościach antyoksydacyjnych. Preparat Souvenaid został specjalnie zaprojektowany dla osób u których stwierdzono chorobę Alzheimera. Jego skuteczność potwierdzają między innymi badania kliniczne – unikatowa formuła „Forastyn Connect” może mieć wpływ na tworzenie nowych połączeń synaptycznych, czyli połączeń mających na celu między innymi poprawę procesów uczenia się i polepszenia pamięci, hamując jednocześnie niektóre efekty choroby Alzheimera. Wielokierunkowe działanie Souvenaid doskonale wpisuje się w holistyczną terapię choroby.