Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 60 roku życia. Charakterystycznym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem tkanki mózgowej. W późnej fazie choroby pacjent ma problemy z samodzielnym przyjmowaniem posiłków, a nawet zapomina o tym, że powinien zjeść. Należy więc zadbać o odpowiednie odżywianie chorego.

Objawy choroby Alzhaimera

Spis treści:

 1. Czynniki ryzyka
 2. Choroba Alzheimera - objawy

Czynniki ryzyka

Choroba Alzheimera dotyczy około 10% osób powyżej 60 roku życia i prawie połowy powyżej 80 roku życia. Podczas rozwoju schorzenia w mózgu osób powstają blaszki beta-amyloidu oraz rozwija się stan zapalny. Następują stopniowe uszkodzenia komórek nerwowych, które prowadzą do wystąpienia licznych objawów chorobowych.
Dotychczas nie  określono jednak jednoznacznej przyczyny choroby Alzheimera. Wymienia się jednak czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do jej rozwoju:

 • wiek powyżej 60 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu LDL,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby z średnim i wyższym wykształceniem  rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),
 • predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).

Choroba Alzheimera - objawy

Charakterystycznym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, czyli zdolności do nabywania nowych lub odtwarzania uprzednio nabytych informacji. Wraz z postępem choroby występują:

 • afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 • apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się sztućcami, pisania lub czytania,
 • agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia,
 • zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania czy jedzenia.

W później fazie choroby otępienie jest tak nasilone, że chory może nie wiedzieć kim jest, mieć trudności z wypowiedzeniem pojedynczych słów. Niektórzy chorzy są nadmiernie pobudzeni, agresywni lub dla odmiany apatyczni i wyczerpani. W  chorobie Alzheimera obserwuje się także drgawki, drżenie rąk, przykurcze mięśni. Często występuje spadek masy ciała, który może być przyczyną nawracających infekcji. U osób w zaawansowanym stadium choroby obserwuje się wyniszczenie organizmu i tworzenie się ran odleżynowych.