W przebiegu choroby nowotworowej pacjent wymaga szczególnego wsparcia i pomocy ze strony bliskich. Choć również dla nich sytuacja choroby bliskiej osoby jest trudna, nie mogą zapominać jak ważną rolę teraz pełnią – powinni przede wszystkim wspierać chorego emocjonalnie i pomagać mu w trudnościach pojawiających się podczas leczenia nowotworu.

Liczne problemy w trakcie długiego i wyczerpującego leczenia nowotworu wymagają odpowiednich reakcji ze strony rodziny i opiekunów. Jednym z najczęściej występujących problemów osób chorych na nowotwory są trudności ze spożywaniem posiłków. Nie należy lekceważyć tego problemu, ponieważ ograniczenie spożywania pokarmów może prowadzić do rozwinięcia się niedożywienia,
które utrudnia prawidłowy przebieg leczenia.

Dieta podczas terapii onkologicznej

Poniżej kilka porad związanych z żywieniem chorych na nowotwory skierowanych do opiekunów:

  • Osoba sprawująca opiekę powinna być przygotowana do częstej zmiany upodobań kulinarnych chorego, ponieważ może on doświadczać zmian w odczuwaniu smaku i zapachu. Jednego dnia nawet ulubione dania nie będą mu smakowały. Z kolei następnego, coś na co ma ochotę może wywołać dolegliwości. Taki stan jest częsty w chorobie nowotworowej. Dlatego opiekun musi uzbroić się w cierpliwość.
  • Opiekun powinien kontrolować stan odżywienia chorego. Jeśli zauważy w u niego spadek masy ciała, osłabienie lub odmawianie spożywania posiłków, powinien zgłosić problem lekarzowi i zadbać o to, aby potrawy podawane pacjentowi były bardziej kaloryczne.
    W trakcie choroby nowotworowej chory często jest w stanie zjeść nie więcej niż 1-2 posiłki dziennie. Opiekun powinien być na to przygotowany. Należy wówczas zwiększyć wartość odżywczą dań poprzez dodanie masła, śmietanki lub miodu, bądź podanie gotowych preparatów odżywczych, takich jak Nutridrink Protein. Preparaty te można również podawać choremu do wypicia pomiędzy posiłkami.
  • W dniach, gdy chory nie może lub nie chce jeść, opiekun powinien starać się, by przynajmniej spożywał jak największą ilość płynów. Może również podawać pokarmy w postaci płynnej lub gotowe, płynne preparaty odżywcze Nutridrink Protein 125 ml.
    Jeśli brak apetytu prowadzi do utraty masy ciała, należy rozważyć wdrożenie żywienia medycznego.
  • Jeśli to możliwe, opiekunowie powinni rozmawiać z chorym na temat jego potrzeb i obaw związanych z chorobą i żywieniem. Wsparcie emocjonalne i bycie blisko jest bardzo istotne w chorobie. Warto uświadomić sobie, że choroba nowotworowa to ogromy stres zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów.