Choroba nowotworowa może być sytuacją kryzysową w życiu każdego człowieka. Bardzo często pojawia się nagle i w gwałtowny sposób zmienia dotychczasowe życie całej rodziny. Po usłyszeniu niepomyślnej diagnozy, osoba chora może doznać szoku i potrzebować czasu na odnalezienie się w nowej sytuacji. Często w ciągu kilku dni musi przewartościować swoje życie i zmienić dotychczasowe plany prywatne i zawodowe. Pacjent w trakcie leczenia przechodzi przez różne fazy radzenia sobie z chorobą. Każdy etap choroby to różne emocje i zachowania. Proces leczenia bywa długi oraz emocjonalnie wyczerpujący, dlatego wymaga zaangażowania najbliższej rodziny.

Wsparcie psychologa przy chorobie nowotworowej.

Spis treści:

 1. Jak możemy wesprzeć chorego?

Wsparcie psychologiczne pacjenta jest jednym z najważniejszych aspektów leczenia choroby nowotworowej. Rodzina chorego zazwyczaj odgrywa tu bardzo ważna rolę. Bardzo często najbliżsi maja ogromny wpływ na myślenie i postępowanie samego chorego. Dlatego tak istotna jest wiedza rodziny na temat wagi roli, jaką odgrywa w procesie terapeutycznym.

Jak możemy wesprzeć chorego?

Wsparcie informacyjne

Udzielane głównie przez lekarzy onkologów i inny personel medyczny poprzez dostarczanie informacji na temat choroby i leczenia. 

Wsparcie emocjonalne

Udzielane głównie przez rodzinę chorego:

 • dążenie do poznania potrzeb pacjenta i ich zaspokojenie w miarę możliwości,
 • życzliwe, empatyczne słuchanie,
 • okazanie zrozumienia,
 • sygnalizowanie gotowości do podjęcia rozmowy na każdy trudny temat: „Jeśli chcesz możemy o tym porozmawiać…”,
 • okazywanie czułości (np. dotyk dłoni, przytulanie),
 • budowa relacji bezpiecznej dla chorego „Jestem obok, gdybyś mnie potrzebował”.

Ale, należy pamiętać, aby:

 • szanować potrzebę samotności pacjenta i nie osaczać go swoją osobą – wystarczy poinformowanie chorego: „Powiedz mi jeśli chcesz zostać sam”,
 • nie zamartwiać się, gdy zapada cisza w trakcie ważnej rozmowy,
 • pozwolić wypłakać się choremu i wyrazić swoje wszystkie emocje np. złość lub lęk,
 • pytać: „Co mogę dla Ciebie zrobić?”.

Wsparcie psychologiczne

Udzielane przez psychologów, psychoonkologów.

Wsparcie duchowe

Udzielanie docelowo przez kapelanów szpitalnych.

Wsparcie materialne

Bardzo ważne w czasie nierzadko długiego leczenia, pomoc w finansowaniu kosztów leczenia, wyposażenie materialne chorego na czas hospitalizacji.

Pamiętaj!
Pacjent w trakcie choroby ma prawo do różnych emocji i zachowań. Jeśli chcesz pozytywnie wspierać chorego, podążaj krok za nim i odpowiadaj na jego potrzeby.

Literatura:

 1. Nell Dunn, [red.]„Opowieści o raku”, Via Medica, Gdańsk, 2009.