W ciągu 2020 roku będziemy stopniowo usuwać plastikowe słomki z produktów Nutricia. Dlatego przez krótki czas produkty z plastikowymi słomkami i bez nich mogą być równolegle dostępne na rynku. Wprowadzamy zmiany, ponieważ w czerwcu 2019 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904, której konsekwencją jest konieczność usunięcia plastikowych słomek z naszych produktów w krajach Unii Europejskiej do lipca 2021 r. Jako Nutricia postanowiliśmy już teraz usunąć plastikowe słomki z całego naszego portfolio na całym świecie.

Jako część grupy Danone podejmujemy kroki w kierunku realizacji naszej wizji „One Planet One Health”. Naszym celem jest, aby produkowane przez nas opakowania były w 100% zgodne z gospodarką o obiegu zamkniętym, i aby każdy element opakowania nadawał się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania do 2025 roku. Dla dobra naszej planety pracujemy nad dalszym ulepszeniem opakowań produktów z naszego portfolio zaczynając od wycofania plastikowych słomek.