Neuropsychologia koncentruje się na badaniu i opisywaniu związków zachodzących pomiędzy układem nerwowym i procesami poznawczymi. Testy neuropsychologiczne wykorzystuje się m.in. w diagnozowaniu wczesnego stadium choroby Alzheimera. Według badań B. Hanusz-Piskorz i K. Buczkowskiego opisanych w pracy „Diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera w warunkach praktyki lekarza rodzinnego”, występowanie genetyczne choroby Alzheimera stwierdza się jedynie w 10-20% przypadków choroby. Wczesne wykrycie Alzheimera pozwala na rozpoczęcie terapii w początkowej fazie choroby, stwarzając większe możliwości terapeutyczne.

Testy neuropsychologiczne mogą pomóc w diagnozowaniu choroby Alzheimera.

Spis treści:

  1. Test MMSE – co to takiego?
  2. Jak odczytywać wynik testu MMSE?
  3. „Test zegara” - bo w diagnostyce liczy się czas
  4. Pozytywny wpływ diety na wspomaganie leczenia u chorych

Test MMSE – co to takiego?

To jeden z najczęściej rekomendowanych przez psychiatrów diagnostycznych testów przesiewowych wykonywanych w przypadku wystąpienia objawów otępienia i podejrzenia rozwoju choroby Alzheimera. MMSE Mini Mental State Examination, co tłumaczy się jako Krótką Skalę Zaburzeń Poznawczych. Jego zadaniem jest kompleksowa ocena zdolności chorego: począwszy od funkcji wzrokowo-przestrzennych, przez orientację w czasie i miejscu, zapamiętywanie, powtarzanie i przypominanie, umiejętność skupienia uwagi i liczenie, funkcje językowe, na wykonywaniu złożonych poleceń skończywszy. Pomimo, iż test MMSE pozwala na ocenę stanu pacjenta w tak wielu parametrach, jego wykonanie zajmuje niewiele czasu.

Jak odczytywać wynik testu MMSE?

Osiągnięty wynik klasyfikuje badanego w odpowiedniej kategorii. Wynik zdrowego człowieka mieści się w przedziale od 27 do 30 punktów, natomiast osoby z lekkim otępieniem w przedziale 19-23 punkty. Punktacja poniżej 10 klasyfikuje chorego w stadium głębokiej demencji.

„Test zegara” - bo w diagnostyce liczy się czas

Chory ma za zadanie wyrysować wskazówki, tak by pokazywały godzinę 3:00, a na koniec tak, by wskazywały godzinę 11:10. Osoby, które borykają się z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera, będą miały z tym zadaniem problem, gdyż w ich przypadku obserwuje się „paraliż” wyobraźni przestrzennej i duże problemy, nie tylko z pamięcią, ale i z koordynacją wzroku i ruchu. Test ocenia zdolności wzrokowo-przestrzenne, konstrukcyjne, funkcje wykonawcze i myślenie abstrakcyjno-pojęciowe.

Pamiętajmy, że testy neuropsychologiczne powinny być wspierane badaniami obrazowymi takimi jak tomografia komputerowa (TK), czy rezonans magnetyczny (RM) mózgu. Ich przeprowadzenie umożliwi lekarzowi prowadzącemu wykluczenie innych przyczyn otępienia, do których zaliczają się takie choroby jak: wodogłowie, guz mózgu, przewlekły krwiak podtwardówkowy etc.

Pozytywny wpływ diety na wspomaganie leczenia u chorych

Według badań, które opisał prof. Bruno Szczygieł w artykule naukowym pod tytułem „Rola wybranych składników odżywczych we wspomaganiu leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera” a odnoszącym się do żywienia osób starszych , brak takich składników jak kwasy omega 3, cholina, kwas dokozaheksaenowy (DHA), witaminy B6, B12 i kwas foliowy, może inicjować lub przyspieszać patologiczne zmiany w strukturach mózgu, prowadząc w konsekwencji do szybkiego postępu choroby.

Bibliografia:

  1. B. Hausz-Piskorz, K. Buczkowski, „Diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera w warunkach praktyki lekarza rodzinnego”, Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu