Do niedawna wiedza na temat znaczenia witaminy D dotyczyła wyłącznie oddziaływania na układ kostny. Okazało się jednak, że odgrywa ona również znaczącą rolę w przebiegu wielu chorób. Zbyt niskie stężenie witaminy D niekorzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, immunologiczny i nerwowy. Niedobór witaminy D może zwiększać ryzyko rozwoju chorób przewodu pokarmowego, nowotworowych, autoimmunologicznych czy układu oddechowego, a ponadto wpływać na ich przebieg. Wykazano, że niedobory witaminy D mogą ujawnić się w każdym okresie życia.

witamina-D-niedobory

Spis treści:

 1. Niedobory witaminy D
 2. Przyczyny niedoboru witaminy D
 3. Poziomy witaminy D
 4. Nadmiar witaminy D
 5. Witamina D a pacjenci onkologiczni

Niedobory witaminy D

Niedobory witaminy D w populacji europejskiej mogą dotyczyć 50-70% społeczeństwa, a w Polsce nawet 90%. Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na występowanie niedoborów tej witaminy w organizmie i wskazani są jako grupa ryzyka, która powinna wykonywać badanie poziomu tej witaminy we krwi. Ponadto niższe stężenie witaminy D występuje częściej u chorych niedożywionych.

Przyczyny niedoboru witaminy D

Przyczyny niedoborów tej witaminy w zdrowej populacji upatruje się między innymi w:

 • obniżeniu syntezy skórnej związanej ze stylem i trybem życia,
 • starzeniu się,
 • wykorzystywaniu filtrów SPF do ochrony przed słońcem, różnicach w pigmentacji skóry,
 • szerokości geograficznej i zanieczyszczeniach powietrza,
 • niewystarczającej podaży witaminy D wraz z dietą.

Do wystąpienia niedoborów witaminy D przyczynia się także obecność chorób przewlekłych i atopowych. Otyłość,  nieswoiste zapalenie jelit, zespół krótkiego jelita, mukowiscydoza, choroba trzewna (celiakia), przewlekłe cholestazy, nowotwory – prowadzą do powstania zaburzeń w metabolizmie witaminy D oraz w procesie jej wchłaniania. Działa to także w drugą stronę – zbyt niska podaż tej witaminy oraz obniżone jej stężenie w surowicy krwi znacząco wpływa na zaburzenie równowagi fizjologicznej organizmu i rozwój chorób przewlekłych.

Choroba Leśniowskiego-Crohna – rola żywienia

Poziomy witaminy D

W Polsce za prawidłowe, optymalne stężenie witaminy D we krwi uznaje wartość w granicach 30-50 ng/ml. Szczegółowe rekomendacje umieszczono w tabeli. Warto pamiętać, aby w przypadku niedoborów potwierdzonych w badaniach, decyzję o suplementacji podjąć w porozumieniu z lekarzem, a nie na własną rękę, gdyż to lekarz dobierze odpowiednie dawki suplementacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

25(OH)D [ng/ml] Stan kliniczny

Rekomendacja

< 10

Ciężki niedobór

Leczenie przez 3 miesiące lub do czasu uzyskania stężenia 30-50 ng/ml; następnie utrzymanie suplementacji w dawce podtrzymującej zgodnej z zaleceniami dla populacji ogólnej.
Kontrola stężenia 25(OH)D po 1-3 miesiącach.

10-20

Niedobór

Zwiększenie dotychczasowej dawki prawidłowo prowadzonej suplementacji o 100%.
Przy braku wcześniejszej suplementacji – wdrożenie maksymalnej dawki odpowiedniej dla wieku oraz masy ciała zgodnej z wytycznymi dla populacji ogólnej.
Wskazane osiągnięcie prawidłowego stężenia przez 3 miesiące.
Kontrola stężenia 25(OH)D po 3 miesiącach.

20-30

Stężenie suboptymalne

Zwiększenie dotychczasowej dawki prawidłowo prowadzonej suplementacji o 50%.
Przy braku wcześniejszej suplementacji – wdrożenie maksymalnej dawki odpowiedniej dla wieku oraz masy ciała zgodnej z wytycznymi dla populacji ogólnej.
Kontrola 25(OH)D po 6 miesiącach.

30-50

Stężenie optymalne Utrzymanie dotychczasowej suplementacji.
50-75 Stężenie wysokie

Zmniejszenie dotychczasowej dawki prawidłowo prowadzonej suplementacji o 50%.
Kontrola 25(OH)D po 3 miesiącach.

75-100

Stężenie potencjalnie toksyczne Wstrzymanie suplementacji na 1-2 miesiące.
Ponowna suplementacja w dawkach minimalnych wg
wytycznych dla populacji ogólnej ponownie możliwa po 1-2 miesiącach lub, u noworodków, niemowląt i małych dzieci,
po uzyskaniu stężenia 25(OH)D ≤ 50 ng/ml
>100 żenie toksyczne

Niezwłoczne odstawienie suplementacji.
Ocena stężenia wapnia w surowicy i moczu.
Kontrola 25(OH)D co miesiąc do czasu uzyskania stężenia <50 ng/ml.
Ponowne włączenie suplementacji w dawkach zgodnych z wytycznymi dla populacji ogólnej możliwe uzyskaniu normokalcemii, normokalciurii oraz stężenia 25(OH)D ≤ 50 ng/ml oraz po wykluczeniu nadwrażliwości na witaminę D

 

Zalecenia dotyczące rekomendowanego postępowania w sytuacji występowania niedoborów witaminy D3 opierają się przede wszystkim na wpływie witaminy D na układ mięśniowo-szkieletowy. Kliniczne objawy niedoboru witaminy D są uzależnione przede wszystkim od jego nasilenia oraz czasu trwania. Przewlekły, długo utrzymujący się niedobór witaminy D może prowadzić do zaburzenia wchłaniania z jelit fosforu oraz wapnia, co w konsekwencji może powodować wtórną nadczynność przytarczyc. Skutkiem takiego działania jest zmniejszenie mineralizacji kości oraz osteoporoza u dorosłych. Wśród dzieci  niedobór witaminy D może prowadzić do krzywicy.

 

Nadmiar witaminy D

Należy pamiętać, że nadmiar witaminy D również może być szkodliwy dla organizmu i powodować m.in. takie dolegliwości, jak:

 • utrata łaknienia,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wapnienie tkanek miękkich,
 • utrata wapnia oraz fosforu z kości, a także ich utrata wraz z moczem.

Stężenie witaminy D w surowicy krwi powyżej normy powstaje głównie z powodu spożycia niezgodnych z zaleceniami dawek suplementów diety, dlatego też bardzo ważna jest ostrożność w ich stosowaniu. Zbyt duża ilość witaminy D może powodować atopię (grupa chorób o podłożu alergicznym) czy alergiczne zapalenie nosa, hiperkalcemię (zbyt duże stężenie wapnia we krwi) oraz hiperkalciurię (zwiększone wydalanie wapnia z moczem).

Witamina D a pacjenci onkologiczni

Niedobory witaminy D wśród chorych onkologicznych mogą wpływać na zwiększenie ryzyka infekcji, a także występowanie depresji. Taką zależność zaobserwowano szczególnie u chorych w zaawansowanym stopniu nowotworu. Wykazano, że suplementacja witaminą D może wspomagać leczenie dolegliwości takich jak: zaburzenia smaku czy zapalenie błony śluzowej wśród pacjentów onkologicznych otrzymujących chemioterapię.