Stan wiedzy na 24.03.2020 r.

Wirus SARS-CoV-2 jest zupełnie nowym mikroorganizmem należącym do, znanej od dawna, grupy koronawirusów, który zaatakował świat na początku roku 2020. Początkowo występujący w Chinach wirus w błyskawicznym tempie rozprzestrzenił się po świecie powodując ponad 200 tys. zachorowań.

Bardzo krótki czas istnienia tego podtypu wirusa powoduje, że wiedza medyczna na jego temat, jak i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 jest w dalszym ciągu pełna znaków zapytania i danych niepotwierdzonych w dużych badaniach, zgodnych z metodologią prowadzenia badań naukowych w medycynie. Wiadomo jednak, iż wirus może powodować ostrą niewydolność oddechową na podłożu zapalenia płuc (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome). Wiadomo też, że szczególnie narażone na niego są osoby starsze oraz te, u których układ odpornościowy nie działa prawidłowo, lub m.in. jest upośledzony przez współistniejące schorzenia.

Choroba nowotworowa należy do tych schorzeń, w trakcie których dochodzi do zaburzeń odporności. Mając to na uwadze pacjenci onkologiczni w czasie pandemii, w sposób szczególny powinni być ostrożni, unikać czynników ryzyka zakażenia koronawirusem ale także dbać o prawidłowy stan odżywienia, gdyż niedożywienie może przyczynić do spadku odporności.

W ostatnich dniach światowe towarzystwa onkologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Onkologiczne, wystosowały na swoich stronach internetowych zalecenia postępowania w związku z sytuacją epidemiologiczną, wynikającą z rozprzestrzeniania COVID-19. Zalecają one:

 

Pacjent onkologiczny w obliczu pandemii koronawirusa

 

Zalecenia dotyczące terapii mówią o indywidualnym ustaleniu strategii z lekarzem prowadzącym.

Informacje dotyczące organizacji pracy centrów onkologii w aktualnych warunkach zagrożenia epidemicznego  dostępne są na stronach internetowych tych placówek.

  1. Liang W, Guan W, Chen R et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol. 2020; (published online Feb 14.) http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30096-6
  2. http://www.pto.med.pl
  3. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus-and-cancer
  4. https://www.cancer.org.au/cancer-and-covid-19.html