Udar to nagłe, uogólnione zaburzenie funkcji mózgu, wywołane wylewem krwi do mózgu (udar krwotoczny) lub zatrzymaniem jej dopływu (udar niedokrwienny). Jego konsekwencją mogą być niedowłady i porażenia mięśni, trudności w mówieniu, poruszaniu się i połykaniu. Konsekwencje te bezpośrednio przekładają się na pogorszenie stanu odżywienia pacjenta.

Dieta po udarze mózgu

Spis treści:

  1. Przyczyny niedoborów pokarmowych
  2. Konsekwencje złego odżywiania

Przyczyny niedoborów pokarmowych

W wyniku udaru często dochodzi do zmian w procesie przemiany materii, których rezultatem jest podwyższenie tempa metabolizmu. Jego następstwem jest zwiększenie zapotrzebowania na energię i substancje mineralne oraz przyśpieszony rozkład białek ustroju. By temu zapotrzebowaniu sprostać, pacjent powinien zwiększyć ilość spożywanych posiłków. Zwykle jest to jednak bardzo trudne.

Osoba po udarze może być zagrożona złym stanem odżywienia, jeśli:

  • ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności (robieniem zakupów, przygotowywaniem posiłków) ze względu na niedowłady i porażenia,
  • ma problemy z połykaniem.

Przyjmowanie pokarmów utrudniają niedowłady, które czasem wręcz uniemożliwiają samodzielne przygotowywanie posiłków oraz posługiwanie się sztućcami. Chory musi być wtedy karmiony przez opiekuna. Nierzadko jest to zadanie bardzo trudne, gdyż pacjent odmawia przyjmowania posiłków z powodu braku apetytu. Często ma też trudności z utrzymaniem pokarmu w ustach i z przełykaniem. Karmienie trwa długo i jest męczące zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna. Z czasem osoba chora zaczyna jeść mniej, a nawet unika posiłków, bo proszenie o pomoc w jedzeniu czy też bycie karmionym przez inną osobę, nawet bliską, jest dla niej bardzo krepujące i zawstydzające.

Konsekwencje złego odżywiania

Zmniejszenie ilości przyjmowanych posiłków bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości dostarczanych organizmowi składników odżywczych, a to wpływa na pogorszenie stanu odżywienia i może prowadzić do:

  • zmniejszenia wydolności oddechowej,
  • zaburzeń pracy układu krążenia,
  • spadku odporności,
  • ogólnego pogorszenia samopoczucia.

Aby temu przeciwdziałać, zaleca się komponować posiłki w taki sposób, aby były bogate w białko, lekkostrawne, smaczne i łatwe w spożyciu, np. miały konsystencję papki. Niestety, często zdarza się, że na skutek samej choroby lub towarzyszących jej dolegliwości, zapewnienie organizmowi odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe jedynie poprzez modyfikację codziennej diety. W takiej sytuacji lekarz może zalecić pacjentowi uzupełnienie diety o żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci wysokobiałkowych doustnych preparatów odżywczych np. Nutridrink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie i rekonwalescencję.