W trakcie codziennego życia z żywieniem dojelitowym, zdarzyć może się tak, że – różnych przyczyn, konieczne będzie sięgnięcie po lekarstwo, które podać należało będzie bezpośrednio do zgłębnika do żywienia. Jeśli tak się nie stanie poproś o pomoc personel medyczny z poradni żywieniowej - Twój lekarz prowadzący lub pielęgniarka pomoże Ci w bezpieczny sposób przyjąć leki poprzez zgłębnik. Poniżej znajdziesz kilka zasad ogólnych, które przybliżą Tobie ten temat. Pamiętaj jednak, że mają one charakter jedynie informacyjny. Podaż jakiegokolwiek leki zawsze należy skonsultować z lekarzem i ściśle przestrzegać jego zaleceń, również tych dotyczących podaży.

Spis treści:

  1. Kilka przydatnych informacji o podaży leków
  2. Każdy lek powinien być podawany osobno

Kilka przydatnych informacji o podaży leków

Będziesz potrzebować strzykawki, przepisanych leków oraz sterylnej lub chłodnej, przegotowanej wody. Ponieważ przez zgłębnik można podać jedynie płyny, jeśli to możliwe, poproś lekarza wystawiającego receptę lub farmaceutę o leki w formie płynów. Rozgniatanie tabletki nie jest najlepszą opcją, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo zatkania zgłębnika. Co więcej, nie wszystkie tabletki nadają się do rozkruszania, dlatego powinieneś zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i upewnić się, że dany lek może być rozkruszony.

Przed przyjęciem jakichkolwiek leków, umyj dokładnie ręce.

Do podawania leków należy używać strzykawki o pojemności minimum 50 ml.

Po upewnieniu się, że zgłębnik znajduje się w odpowiedniej pozycji (zgodnie z informacjami uzyskanymi w szpitalu lub poradni żywieniowej), przepłucz zgłębnik odpowiednią ilością sterylnej lub chłodnej, przegotowanej wody. Jeżeli przyjmujesz kilka leków, przepłucz zgłębnik 20-30 ml wody pomiędzy lekami.

Każdy lek powinien być podawany osobno

Leki rozpuszczalne w wodzie powinny być rozcieńczone w sterylnej lub chłodnej, przegotowanej wodzie, chyba że Twój lekarz lub farmaceuta zaleci inaczej.

Gęste ciecze powinny być rozcieńczone w wodzie. Twój farmaceuta doradzi, ile dokładnie wody potrzebujesz.

Rozkruszone leki powinny być rozcieńczone w sterylnej lub chłodnej, przegotowanej wodzie, chyba że Twój lekarz lub farmaceuta zaleci inaczej.

Zgłębnik powinien być przepłukany sterylną lub chłodną, przegotowaną wodą, zgodnie z informacją przekazaną przez personel medyczny.

Informacje podane na podstawie A. Zmarzły, Farmakoterapia przez zgłębniki dojelitowe, PZWL, 2017.