Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Charakterystycznym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, które spowodowane są zanikiem tkanki mózgowej. W późnej fazie choroby chory często ma problemy z samodzielnym przyjmowaniem posiłków, a nawet zapomina o tym, że powinien zjeść. Należy więc zadbać o odpowiednie odżywianie pacjenta.

Spis treści:

 1. Czynniki ryzyka
 2. Objawy choroby Alzheimera
 3. Najczęstsze symptomy choroby Alzheimera
 4. Wstępna faza choroby Alzheimera
 5. Rozwój choroby
 6. Końcowy etap choroby
 7. Leczenie choroby Alzheimera

Czynniki ryzyka

Choroba Alzheimera dotyczy około 10% osób powyżej 65 roku życia i prawie połowy powyżej 80 roku życia. W przebiegu choroby w mózgu osoby chorej powstają toksyczne dla komórek nerwowych blaszki beta-amyloidu oraz rozwija się przewlekły stan zapalny. Obserwuje się postępujące uszkodzenie komórek nerwowych, jak również ich połączeń (synaps), które prowadzą do wystąpienia licznych objawów chorobowych.

Dotychczas nie określono jednoznacznej przyczyny choroby Alzheimera. Wymienia się jednak czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do jej rozwoju:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom cholesterolu LDL,
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki (Herpes Simplex),
 • niski stopień edukacji (zaobserwowano, iż osoby ze średnim i wyższym

wykształceniem rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera),

 • predyspozycje genetyczne (mutacje w określonych genach).

Objawy choroby Alzheimera

Charakterystycznym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, czyli zdolności do nabywania nowych lub odtwarzania uprzednio nabytych informacji. Wraz z postępem choroby występują:

 • afazja – zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 • apraksja – niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów, np. posługiwania się

sztućcami, pisania, czytania,

 • agnozja – zaburzenia słyszenia i widzenia,
 • zaburzenia czynności wykonawczych – ubierania się, gotowania, jedzenia.

W później fazie choroby otępienie jest tak nasilone, że chory niekiedy nie wie, kim jest, ma trudności z wypowiedzeniem pojedynczych słów. Niektórzy chorzy są nadmiernie pobudzeni, agresywni lub dla odmiany apatyczni i wyczerpani. W chorobie Alzheimera obserwuje się także drgawki, drżenie rąk, przykurcze mięśni. Często występuje spadek masy ciała, który może być przyczyną nawracających infekcji. U osób w zaawansowanym stadium choroby obserwuje się wyniszczenie organizmu i tworzenie się ran odleżynowych.

Problemy z pamięcią̨ związane z wiekiem mogą pojawić się̨ u każdego – także u Twoich bliskich. Nie należy ich bagatelizować i w razie zaobserwowania niepokojących objawów, udać się do lekarza specjalisty celem wykonania pogłębionej diagnostyki.

Amerykańskie Stowarzyszenie Chorych na Alzheimera (Alzheimer’s Association) stworzyło listę 10 najczęściej występujących symptomów choroby Alzheimera.

Najczęstsze symptomy choroby Alzheimera

 1. zaburzenia pamięci, które upośledzają̨ codzienne funkcjonowanie – zapominanie ważnych dat, nazwisk, powtarzanie tych samych pytań, poleganie na bliskich w sprawach, w których wcześniej chorzy radzili sobie sami itp.,
 2. zaburzenia planowania i rozwiązywania problemów związanych np. z prowadzeniem domowego budżetu, trudności z wykonywaniem zadań według instrukcji itp.,
 3. trudności w wykonywaniu codziennych czynności w domu, pracy, w trakcie wypoczynku – kłopoty z wykonywaniem czynności, które wcześniej nie sprawiały problemów: np. jazda samochodem, przygotowywanie posiłków, prowadzenie domu, uprawianie hobby itp.,
 4. zaburzenia orientacji w miejscu i w czasie – chorzy mogą̨ mieć kłopot z rozróżnieniem pory dnia, roku i świadomością̨ upływu czasu, mogą̨ zapominać gdzie są i jak się tam znaleźli,
 5. zaburzenia wzrokowo-przestrzenne – pojawiają̨ się̨ kłopoty z czytaniem, oceną dystansu, rozróżnianiem kolorów itp. Przechodząc obok lustra, chorzy mogą mieć wrażenie, że widzą w nim obcą osobę̨,
 6. problemy z mówieniem i pisaniem – kłopoty z uczestnictwem w konwersacji, zatrzymywanie się̨ w środku dialogu, powtarzanie tych samych kwestii, trudności ze znalezieniem słów itp.
 7. gubienie i chowanie rzeczy w dziwnych miejscach, niemożność ich odnalezienia,
 8. brak zdolności prawidłowej oceny sytuacji objawiająca się̨ m.in. łatwowiernością̨ (która może być wykorzystana przez osoby trzecie, np. telemarketerów), czy nieprzywiązywaniem znaczenia do własnego wyglądu i czystości,
 9. wycofanie się z pracy, kontaktów towarzyskich, hobby,
 10. zaburzenia nastroju i zmiana osobowości – chorzy mogą̨ odczuwać niepokój, zagubienie, strach czy smutek, także w miejscach, w których wcześniej czuli się komfortowo. Mogą również stać się bardziej podejrzliwi.

Jeżeli zaobserwujemy przynajmniej 2 z 10 opisanych wyżej objawów należy udać się do lekarza psychiatry lub neurologa w celu wykonania pogłębionej diagnostyki.

Wstępna faza choroby Alzheimera

Początek choroby Alzheimera to przede wszystkim zaburzenia pamięci. We wczesnym etapie jej utrata może nie być dostrzegana lub uznana za zwykłe zapominanie. Powoli problemem staje się kontrola nad domowym budżetem, postępowanie zgodnie z instrukcjami np. w pracy czy prowadzenie samochodu. Niektórzy pacjenci są nieświadomi powyższych problemów. Zmiana otoczenia może powodować dezorientację, a pacjent gubi się podczas spaceru.

Rozwój choroby

Z czasem chory staje się niezdolny do pracy, łatwiej o zagubienie i zmieszanie. Zaczyna potrzebować codziennej opieki. Zaskakująco dobrze zachowane mogą być maniery, czynności często wykonywane oraz powierzchowna rozmowa. Pojawiają się natomiast problemy z mową. Najczęściej dotyczą właściwego doboru słów i rozwlekłego sposobu wypowiadania się. Osłabienie zdolności wzrokowo-przestrzennych zaczyna przeszkadzać przy ubieraniu, jedzeniu czy rozwiązywaniu prostych łamigłówek. Pacjenci mogą tracić zdolność do wykonywania podstawowych obliczeń czy sprawdzania godziny.

W późnych stadiach choroby osoby mogą nadal chodzić, ale zwykle jest to błąkanie się bez celu. Nieuchronnie pojawia się utrata trafnego osądu, rozwagi i przyjmowania nowych wiadomości. Powszechnym problemem są urojenia. Chory zaczyna twierdzić, że jest okradany, że małżonek zaczyna go zdradzać, albo że osoby najbliższe nie są tymi, za których się podają. Zmiany dotykają również nastroju. Brak zahamowań i agresja mogą występować na przemian z biernością i wycofaniem. Łatwo ulega zaburzeniu dobowy rytm aktywności. Nocne wałęsanie się jest często przyczyną urazów pacjentów i niepokoju domowników. Niektórzy chorzy zaczynają poruszać się wolno, powłócząc nogami, z widoczną niezgrabnością w ruchach.

Końcowy etap choroby

W końcowym stadium choroby pacjenci są przykuci do łóżka, nie nawiązują kontaktu, nie zgłaszają potrzeb fizjologicznych. Potrzebują pomocy przy wszystkich czynnościach związanych z jedzeniem, ubieraniem się czy toaletą. Typowy czas trwania choroby od wystąpienia pierwszych objawów to około 10 lat.

Leczenie choroby Alzheimera

Po postawieniu diagnozy rozpoczyna się leczenie. Podstawowe leki, stosowane w postaci tabletek lub plastrów naklejanych na skórę, hamują enzym rozkładający jeden z neuroprzekaźników w mózgu – acetylocholinę. Pozwala to na zatrzymanie choroby do 3 lat. Inne leki chronią komórki nerwowe przed toksycznymi substancjami, które pojawiają się w nadmiarze podczas choroby. Spowalnia to postęp objawów. Objawowo leczy się zaburzenia zachowania.

Szczególnie na początku choroby, tuż po diagnozie, dobrym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie specjalistycznych preparatów dostarczających niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Dostępne są one w aptekach, bez recepty.

Jednym ze specjalistycznych preparatów stosowanych we wczesnym stadium choroby Alzheimera jest Souvenaid®*.

 

Souvenaid® ma płynną formę. Zawiera opatentowaną kombinację substancji aktywnych – kwasów omega-3, urydyny, choliny oraz witamin A, C, E oraz z grupy B, które razem wykazują większą skuteczność niż podawane oddzielnie. – Składniki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek mózgowych, dzięki temu preparat Souvenaid® może mieć pozytywny wpływ na funkcje pamięci..

*Souvenaid® to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postepowania dietetycznego we wczesnym stadium choroby Alzheimera. Stosować pod nadzorem lekarza. Najczęściej zalecane stosowanie Souvenaid® to 1 butelka dziennie przez minimum 3 miesiące. Jest bezpieczny w stosowaniu, dobrze tolerowany przez pacjentów i nie wchodzi w interakcje z innymi lekami, stosowanymi w leczeniu choroby Alzheimera i innych postaci demencji starczej.