Zanim wybierzemy konkretną placówkę powinniśmy upewnić się, że oferowany przez nią zakres usług oraz warunki socjalno-bytowe odpowiadają specyficznym potrzebom osoby z chorobą Alzheimera. Najlepiej wybierać jest te placówki, które posiadają doświadczenie w zakresie opieki nad chorymi na Alzheimera i których personel został odpowiednio przeszkolony.

Wybór domu opieki dla chorego na Alzheimera jest trudnym zadaniem.

Spis treści:

 1. Zanim wybierzesz poszukaj opinii i zweryfikuj osobiście
 2. Zweryfikuj czy placówka zatrudnia profesjonalistów

Zanim wybierzesz poszukaj opinii i zweryfikuj osobiście

Szukając informacji na ten temat należy działać dwutorowo: z jednej strony należy szukać opinii osób, których bliscy przebywają w tego typu instytucjach (np. na forach internetowych, w grupach wsparcia dla opiekunów z chorobą Alzheimera, wśród znajomych), z drugiej zaś strony należy osobiście sprawdzić warunki bytowe panujące w branych przez nas pod uwagę domach opieki. Najlepiej jest odwiedzić co najmniej kilka placówek i porównać ich ofertę. Poniżej podpowiadamy na co zwracać uwagę, szukając placówki odpowiedniej dla osoby z chorobą Alzheimera:

 • Należy dokładnie przyjrzeć się warunkom socjalno-bytowym, w których przebywają pensjonariusze, np. ile osób przebywa w pokojach; czy placówka dysponuje specjalistycznym sprzętem do pielęgnacji, łóżkami dla osób obłożnie chorych i materacami antyodleżynowymi; ile posiłków dziennie dostają pensjonariusze, czy jest możliwe uwzględnienie diety dostosowanej do potrzeb chorego na Alzheimera i serwowanie posiłków o odpowiedniej konsystencji (jeśli chory ma problem z przełykaniem), czy chorzy mają stały dostęp do napojów. Warto przyjrzeć się czy w budynku jest schludnie i czysto (szczególnie w pokojach pensjonariuszy i w sanitariatach).

 • Należy zwrócić uwagę na to czy budynek i znajdujące się w nim pomieszczenia są w pełni dostostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy znajdują się w nim stosowne zabezpieczenia (np. przed potknięciem się, upadkiem, poparzeniem się itp.).

 • Warto zorientować się, czy pensjonariusze mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Najlepiej byłoby, aby ośrodek posiadał swój własny ogród lub park. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, czy teren jest zamknięty i dobrze chroniony, tak aby chory na Alzheimera nie miał możliwości samodzielnie go opuścić.

 • Dobrze jest porozmawiać zarówno z kierownikiem, jak i z personelem ośrodka na temat ich doświadczenia w zakresie opieki nad osobą chorą na Alzheimera – można zapytać o kwalifikacje personelu, stosowne szkolenia i certyfikaty.

 • Podczas wizyty w placówce warto zwrócić uwagę na samopoczucie i zachowanie samych pensjonariuszy (np. czy są zrelaksowani, uśmiechnięci, zadbani, czy nie siedzą samotnie i bezczynnie itp). Źle o placówce świadczy, jeśli pensjonariusze siedzą cały czas zamknięci w pokojach, są smutni i apatyczni, chodzą w dzień w stroju nocnym, są zaniedbani. Spróbujmy zaobserwować, jaki jest stosunek personelu placówki do podopiecznych (np. jak personel zwraca się do pensjonariuszy: z szacunkiem, czy z wyższością, czy personel czuwa stale nad bezpieczeństwem chorych, reaguje na ich wezwania itp.).

 • Zapytajmy o dostęp do opieki lekarza i wykwalifikowanego pielęgniarza (np. czy chory ma zapewniony przez placówkę dostęp do lekarzy, w tym do lekarzy specjalistów, czy odbywają się regularne wizyty lekarskie i z jaką częstotliwością, czy w ośrodku dyżuruje na stałe dyplomowany pielęgniarz).

Zweryfikuj czy placówka zatrudnia profesjonalistów

 • Zorientujmy się koniecznie, czy placówka prowadzi zajęcia z zakresu terapii ruchowej i umysłowej, czy zatrudnia profesjonalnego rehabilitanta i jakim sprzętem rehabilitacyjnym dysponuje, czy oferuje pomoc psychologa itp. Pamiętajmy, że osoba z chorobą Alzheimera powinna zachować aktywność ruchową i umysłową, dlatego wybrany przez nas ośrodek powinien zapewnić jej niezbędne zajęcia stymulujące pracę mózgu oraz rehabilitację ruchową.

 • Ustalmy z kierownikiem ośrodka, czy możemy odwiedzać chorego bez żadnych ograniczeń i jakie rzeczy osobiste chory powinien i może ze sobą zabrać. Oprócz niezbędnych osobistych rzeczy (ubrania, środki do pielęgnacji) chory powinien mieć możliwość zabrania choćby kilku ulubionych pamiątek rodzinnych).

 • Jeśli wybieramy prywatny dom opieki przeanalizujmy dokładnie warunki umowy, którą musimy zawrzeć. Zwróćmy uwagę, jakie usługi są gwarantowane przez ośrodek w ramach miesięcznej opłaty, za jakie usługi trzeba dodatkowo zapłacić (mogą to być np. zajęcia z rehabilitantem, dostęp do lekarza specjalisty, transport medyczny itp.) i jakie środki będziemy musieli sami dostarczyć lub za nie dodatkowo zapłacić (najczęściej chory lub jego rodzina musi pokryć koszty zakupu pieluchomajtek, środków do pielęgnacji, leków).

 • Wysokość miesięcznego czesnego jest oczywiście istotna, gdyż to chory i jego rodzina będą musieli uiszczać co miesiąc stosowną opłatę (należy przeanalizować czy nas na taki wydatek stać). Jednak przy wyborze domu opieki nie należy kierować się jedynie ceną. Pamiętajmy, że niskie czesne oznacza zazwyczaj niższy standard i mniejszy zakres oferowanych usług. Szczególnie podejrzane powinny wydawać się nam ośrodki oferujące bradzo niską cenę w porównaniu do innych tego typu instytucji, gdyż może się kryć za tym bardzo niski poziom warunków socjalno-bytowych oraz brak wykwalifikowanego personelu. Z drugiej strony pamiętajmy, że wysoka opłata za pobyt wcale nie musi oznaczać równie wysokiego standardu.

 • Jeśli już zdecydujemy się na konkretny dom opieki nie podpisujmy od razu umowy długoterminowej. Pierwszą umowę najlepiej podpisać na miesiąc lub dwa, aby się przekonać, czy chory dobrze czuje się w wybranym ośrodku, czy otrzymuje należytą opiekę i czy jest w nim bezpieczny.

 • Po przeprowadzce chorego do domu opieki bliscy powinni go odwiedzać i obserwować jego kondycję fizyczną i psychiczną. Warto pytać chorego o jego samopoczucie i opinię na temat sprawowanej nad nim opieki. Jeśli zaobserwujemy jakieś nieprawidłowości, nie bójmy się porozmawiać o nich z personelem i z kierownikiem placówki.